HAZOREA AQUATICS
 Hazorea Aaquatics

במשך 20 שנה היינו משוכנעים כי אנו זוכים לתעריפים שילוח  נמוכים. למרות הספקות, מיינדלוג'יסטיקס גרמו להוצאות השילוח לצנוח בעשרות אחוזים. בזכות מיינדלוג'יסטיקס חסכנו מאות אלפי שקלים.

דני בנימין מנכ"ל

HAZOREA AQUATICS
הסוכנות היהודית

מיינדלוג'יסטיקס  ביצעו עבורנו שורה של ניתוחים שהובילו לקבלת תמונה מיטבית שהובילה לחיסכון משמעותי בעלויות. בנוסף הם ציידו אותנו בסימולטור ייעודי וקל שמאפשר לנו לבצע אופטימיזציה לפעילות השילוח שלנו. 

דותן יצחקי

מנהל אגף הרכש

 

 Trans-Innovation Group’s 

מיינדלוג'יסטיקס  ביצעו עבורנו עבודת התייעלות בשילוח הבינלאומי 

שכללה ניתוח ובדיקת כל הוצאות השילוח בחברתנו, ניהול מכרז, 

ניהול מו"מ וסגירת תהליך עבודה שלם מול המשלח שנבחר. 

 מיינדלוג'יסטיקס חסכו לנו סכומי כסף משמעותיים 

 דוד דהן 

מנהל לוגיסטיקה

צלילת עומק לפילוסופית ההשקעות שלנו
רוצים לצלול לעולם ההשקעות, ולהבין את פילוסופית ההשקעות שלנו ועל מה היא מבוססת? התשובות המאמר הבא.

קרא עוד

צלילת עומק לפילוסופית ההשקעות שלנו
רוצים לצלול לעולם ההשקעות, ולהבין את פילוסופית ההשקעות שלנו ועל מה היא מבוססת? התשובות המאמר הבא.

קרא עוד

צלילת עומק לפילוסופית ההשקעות שלנו
רוצים לצלול לעולם ההשקעות, ולהבין את פילוסופית ההשקעות שלנו ועל מה היא מבוססת? התשובות המאמר הבא.

קרא עוד

צלילת עומק לפילוסופית ההשקעות שלנו
רוצים לצלול לעולם ההשקעות, ולהבין את פילוסופית ההשקעות שלנו ועל מה היא מבוססת? התשובות המאמר הבא.
 

קרא עוד

צלילת עומק לפילוסופית ההשקעות שלנו
רוצים לצלול לעולם ההשקעות, ולהבין את פילוסופית ההשקעות שלנו ועל מה היא מבוססת? התשובות המאמר הבא.
 

קרא עוד